Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Archiwum

Rektor, Senat, studenci i cała Społeczność akademicka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z wielkim żalem przyjęli wiadomość o śmierci w wieku 85 lat

wybitnego specjalisty w dziedzinie okulistyki

Prof. dr. hab. n. med.
Tadeusza Kęcika

 Kierownika Katedry i Kliniki Okulistyki I Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie w latach 1976–2003,
Prodziekana I Wydziału Lekarskiego w latach 1979-1981,
wieloletniego członka Senatu naszej Uczelni.
Pan Profesor przez ponad sześć dekad, od rozpoczęcia studiów w roku 1952 aż do końca swoich dni,
był członkiem naszej Społeczności akademickiej.

 Odszedł wielki Autorytet naukowy i kliniczny,
Nauczyciel akademicki,
Opiekun habilitacji, promotor i recenzent licznych doktoratów,
Organizator Banku Zaćmy w Polsce,
Autor ponad 400 artykułów naukowych, kilku monografii i kilkudziesięciu rozdziałów poświęconych
technice laserowej w okulistyce oraz chirurgii zaćmy w Polsce,
Członek Honorowy oraz wieloletni członek Zarządu Głównego
i Wiceprzewodniczący Polskiego Towarzystwa Okulistycznego,
Członek wielu zagranicznych towarzystw naukowych, Ekspert Światowej Organizacji Zdrowia.

  Pan Profesor za swoją pracę naukową, kliniczną, dydaktyczną i organizacyjną został uhonorowany
Krzyżem Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej,
licznymi Nagrodami Ministra Zdrowia, Ministra Edukacji Narodowej oraz JM Rektora.

  Żegnamy
wybitnego Nauczyciela akademickiego,
wielkiego Lekarza i Naukowca.

 Cześć Jego pamięci!

 Panu prof. dr. hab. n. med. Dariuszowi Kęcikowi
Kierownikowi  Katedry i Kliniki Okulistyki I Wydziału Lekarskiego
oraz całej Rodzinie Zmarłego
przekazujemy wyrazy współczucia i wsparcia w tych trudnych dniach.

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

 Prof. dr. hab. n. med. Tadeusza Kęcika

 Wybitnego specjalisty w dziedzinie okulistyki,
Prodziekana I Wydziału Lekarskiego w latach 1979-1981,

 Kierownika Katedry i Kliniki Okulistyki I Wydziału Lekarskiego w latach 1976–2003.

 Rodzinie Pana Profesora, która była i jest częścią naszej Społeczności Akademickiej
oraz wszystkim jego Przyjaciołom

składamy wyrazy głębokiego współczucia.

 

 Dziekan, Rada Wydziału i cała Społeczność Akademicka
I Wydziału Lekarskiego
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o nagłej śmierci naszego Kolegi i Przyjaciela

dr. hab. n. farm. Piotra Tomaszewskiego

absolwenta kierunku farmacja i wieloletniego pracownika Katedry Biochemii i Chemii Klinicznej
Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej,
a w ostatnich latach Kierownika Zakładu Biochemii II WL.

Piotr na zawsze pozostanie w naszej pamięci.

Żonie Grażynie 
naszej serdecznej Koleżance składamy wyrazy współczucia i wsparcia.

   Dziekan, Rada Wydziału, cała społeczność Wydziału Farmaceutycznego
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 2 lipca 2018 roku. o godz. 12.00 na Cmentarzu Bródnowskim  w kościele drewnianym.

O godz. 11.00 na parkingu (od strony ulicy Banacha) przy Budynku Wydziału Farmaceutycznego na osoby chcące pożegnać Zmarłego
będzie czekał autokar.

 

Rektor, Senat, studenci i cała Społeczność akademicka
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
z wielkim żalem przyjęli wiadomość o śmierci

 Prof. dr. hab. n. med.
Andrzeja Stapińskiego

wybitnego dermatologa - wenerologa
Prorektora ds. Dydaktyczno-Wychowawczych naszej Uczelni w latach 1984-1987,
Wieloletniego Kierownika Kliniki Chorób Wenerycznych Instytutu Wenerologii 
II Wydziału Lekarskiego w latach 1979-1996,

Dyrektora Instytutu Wenerologii,
Kierownika Zakładu Organizacji Zwalczania Chorób Wenerycznych.

 Odszedł niekwestionowany Autorytet w swej dziedzinie,
Autor licznych rozdziałów i prac poświęconych chorobom wenerycznym i ceniony Nauczyciel akademicki, 
Wychowawca młodzieży studenckiej oraz młodej kadry naukowej.

 Pan Profesor za swoją pracę był uhonorowany
Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski,
nagrodą indywidualną II stopnia Ministra Zdrowia
za szczególnie ważne i twórcze osiągnięcia dydaktyczne 
oraz licznymi nagrodami JM Rektora.

Żegnamy wspaniałego, życzliwego ludziom Człowieka,
Przyjaciela studentów,
Wielkiego Lekarza i Naukowca,
który tak wiele uczynił dla naszej Uczelni
oraz polskiej dermatologii i wenerologii.

 Rodzinie i Bliskim Pana Profesora składamy wyrazy głębokiego współczucia i żalu.

Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Prof. dr hab. n. med. Andrzeja Stapińskiego

Kierownika Kliniki Chorób Wenerycznych Instytutu Wenerologii
II Wydziału Lekarskiego w latach 1979-1996,
wybitnego Dermatologa – Wenerologa
Członka naszej Rady Wydziału.

 Bliskim Pana Profesora składamy wyrazy współczucia

Dziekan, Rada Wydziału oraz cala Społeczność
akademicka II Wydziału  Lekarskiego
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 

Z głebokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Prof. dr hab. n. med. Andrzeja Stapińskiego

Wybitnego Dermatologa i Wenerologa,
Nauczyciela wielu pokoleń lekarzy,
Wieloletniego Dyrektora Instytutu Wenerologii AM w Warszawie.

Cześć Jego Pamięci!
Serdeczne wyrazy współczucia
Rodzinie i Bliskim

składa

Kierownik Katedry Dermatologii i Wenerologii
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Prof. dr hab. n. med. Sławomir Majewski wraz z Zespołem

Rektor, Senat, studenci i cała społeczność akademicka
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

 ze smutkiem przyjęli wiadomość o nagłej śmierci

 dr. hab. n. farm. Piotra Tomaszewskiego

 Kierownika Zakładu Biochemii II Wydziału Lekarskiego,
związanego z Katedrą i Zakładem Biochemii i Chemii Klinicznej
Wydziału Farmaceutycznego w latach 1992-2016.

 Żegnamy znakomitego Nauczyciela Akademickiego
i Przyjaciela wielu roczników studentów.

 Rodzinie i Bliskim Zmarłego przekazujemy wyrazy współczucia i wsparcia.

 

Z wielkim smutkiem żegnamy

Pana dr. hab. n. farm. Piotra Tomaszewskiego

 Kierownika Zakładu Biochemii II Wydziału Lekarskiego,
wspaniałego Dydaktyka,
Człowieka o wielkim sercu, cieszącego się autorytetem
wśród środowisk naukowych, a przede wszystkim wśród studentów.

 Ponieśliśmy dotkliwą stratę.

  Żonie Grażynie

wyrazy szczerego współczucia i słowa wsparcia
w tych trudnych chwilach składa:

Dziekan, Rada Wydziału oraz cała Społeczność Akademicka
II Wydziału Lekarskiego
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 2 lipca 2018 roku. o godz. 12.00 na Cmentarzu Bródnowskim  w kościele drewnianym.

O godz. 11.00 na parkingu (od strony ulicy Banacha) przy Budynku Wydziału Farmaceutycznego na osoby chcące pożegnać Zmarłego
będzie czekał autokar.

Z ogromnym zaskoczeniem i głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

 dr. hab. n. farm. Piotra Tomaszewskiego

 Kierownika Zakładu Biochemii II Wydziału Lekarskiego

 naszego kolegi, wieloletniego pracownika
Katedry Biochemii i Chemii Klinicznej
Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej

 Jego nagłe odejście jest dla nas niepowetowaną stratą.

 Żonie Grażynie oraz całej Rodzinie i Bliskim
przekazujemy wyrazy wsparcia i współczucia

 Koleżanki i Koledzy
z Katedry Biochemii i Chemii Klinicznej WFzOML
i z Katedry i Zakładu Biochemii I WL

 

 

Rektor, Senat i cała społeczność akademicka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
ze smutkiem przyjęli wiadomość o śmierci

prof. dr. hab. med. Wojciecha T. Sawickiego

 zatrudnionego w latach 1955-2003 w Katedrze i Zakładzie Histologii i Embriologii,
wieloletniego Dyrektora Instytutu Biostruktury,
p.o. Kierownika Zakładu Mikroskopii Elektronowej Centrum Biostruktury.
Autora podręczników, redaktora i współautora mianownictwa histologicznego i cytofizjologicznego.

 Pan Profesor był odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia, Medalem Komisji Edukacji Narodowej
oraz Nagrodami Ministra Zdrowia i JM Rektora.

 Żegnamy znakomitego Naukowca i Nauczyciela akademickiego, 
cenionego Członka społeczności akademickiej,
Przyjaciela wielu roczników studentów.

 Rodzinie i Bliskim Pana Profesora przekazujemy wyrazy współczucia i wsparcia.

 

Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube