Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Non Omnis Moriar

Ze szczerym żalem informujemy,
że w dniu 26 sierpnia 2019 r. w Vantoux we Francji
odszedł na wieczny dyżur w wieku 77 lat
nasz wieloletni Przyjaciel i Współpracownik

Dr Stanislas Lucas

wybitny chirurg, wspaniały nauczyciel,
niedościgniony mistrz i wychowawca wielu pokoleń chirurgów,
były szef oddziału chirurgicznego szpitala Maillot w Briey (Lotaryngia)
Kawaler francuskiego Orderu Zasługi

Dzięki jego aktywności ponad stu polskich chirurgów odbyło od 1995 roku po dziś dzień szkolenie w zakresie chirurgii laparoskopowej w IRCAD (Institut de Recherche contre les Cancers de l'Appareil Digestif) w Strasbourgu, co było niezwykle istotnym impulsem do rozwoju tej dziedziny chirurgii w naszym kraju.

 Rodzinie - Pani Monique Lucas i synowi Xavierowi
składamy wyrazy najgłębszego współczucia

 Kierownik i Zespół Kliniki Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Rektor, Senat, studenci i cała Społeczność akademicka
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z wielkim żalem przyjęli wiadomość o śmierci
Nauczyciela i Mentora
wielu pokoleń neurologów i epileptologów polskich

Prof. dr. hab. n. med.
Jerzego Majkowskiego

Absolwenta Akademii Medycznej w Warszawie z roku 1952,
Pełnomocnika Rektora AM ds. organizacji II Wydziału Lekarskiego, a następnie
pierwszego Dziekana II Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie
w latach 1975-1978,
wieloletniego Członka komisji rektorskich oraz Członka Senatu,
związanego z Kliniką Neurologii macierzystej Uczelni w latach 1952-1975,
kierownika Pracowni EEG i Neurofizjologii Kliniki Neurologii w latach 1952-1973,
kierownika Oddziału Neurologii Ośrodka Naukowo-Dydaktycznego
AM w Warszawie w latach 1974-1979,
kierownika Pracowni Neurologii Doświadczalnej CSK AM w Warszawie w latach 1973 – 1990.

 Pan Profesor był kierownikiem Kliniki Neurologii i Epileptologii CMKP w Warszawie w latach 1988-1998, kierownikiem Department of Clinical and Experimental Neurophysiology, New York State Institute For Basic Research
in Developmental Disabilities w latach 1979-1986
oraz wizytującym profesorem w New York University, Medical Center.

 Odszedł niekwestionowany Autorytet w swej dziedzinie, wybitny Naukowiec,
ceniony Nauczyciel akademicki, Autor kilkunastu książek oraz ponad 500 publikacji
w czasopismach krajowych i zagranicznych,
Członek wielu towarzystw naukowych w Polsce i za granicą.  

 Żegnamy wielkiego Bohatera, w konspiracji Działacza Szarych Szeregów,
Uczestnika Powstania Warszawskiego ps. Czarny na Woli, Starym Mieście i Śródmieściu,
Żołnierza Batalionów "Antoni", "Gustaw", "Harnaś",
Pułkownika Wojska Polskiego w stanie spoczynku,
Prezesa Okręgu Warszawa Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej,
Prezesa Środowiska Żołnierzy Batalionów AK „Gustawa” i „Harnasia”
Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej,
Honorowego Obywatela Miasta st. Warszawy.

Pan Profesor był odznaczony  m.in.:  Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Walecznych, Medalem „Gloria Medicinae”, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Krzyżem AK, Warszawskim Krzyżem Powstańczym, Krzyżem z Mieczem Orderu Krzyża oraz doceniany licznymi Nagrodami JM Rektora macierzystej Uczelni.  

Żegnamy Lekarza wielkiego serca i dobroci,
znakomitego Naukowca, wieloletniego Nauczyciela akademickiego
oddanego kształceniu i wychowaniu kadr medycznych,
który włożył znaczący wkład w rozwój organizacyjny, dydaktyczny i naukowy
II Wydziału Lekarskiego i całego naszego Uniwersytetu.

 Pozostanie na zawsze w naszej wdzięcznej pamięci.

Rodzinie i Bliskim Pana Profesora składamy wyrazy głębokiego współczucia i żalu.

Nabożeństwo żałobne odbędzie się 29 lipca 2019 roku o godzinie 12.00 w Bazylice Archikatedralnej p.w. Męczeństwa św. Jana Chrzciciela, ul. Świętojańska 8 w Warszawie.
Pogrzeb odbędzie się w tym samym dniu o godz. 14.00 na Powązkach Wojskowych.

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

 Prof. dr. hab. n. med. Jerzego Majkowskiego

współtwórcy i pierwszego redaktora naczelnego
kwartalnika „Biuletyn Akademii Medycznej w Warszawie” – czasopisma akademickiego,
którego kontynuatorem jest miesięcznik „Medycyna Dydaktyka Wychowanie”

 Będzie nam brakowało otwartości, życzliwości i życiowej mądrości Pana Profesora.

 Rodzinie oraz bliskim
składamy wyrazy głębokiego współczucia

 Redakcja Czasopisma Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
„Medycyna Dydaktyka Wychowanie”

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci  

Pana
   Prof. dra hab. n. med. Jerzego Majkowskiego

 pierwszego Dziekana II Wydziału Lekarskiego
Akademii Medycznej w Warszawie w latach 1975-1978,
Człowieka o wielkim sercu, cieszącego się autorytetem wśród
środowisk naukowych i studentów,
Cenionego Lekarza.

 Bliskim Pana Profesora
składamy wyrazy głębokiego współczucia  

  Dziekan, Prodziekani,
Rada oraz cała Społeczność Akademicka
II Wydziału Lekarskiego
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

prof. dr. hab. n. med. Jerzego Majkowskiego

Przewodniczącego Wydziału V Nauk Lekarskich
Towarzystwa Naukowego Warszawskiego,
wybitnego lekarza, naukowca i organizatora.

Pan Profesor był bardzo zaangażowany w sprawy
Towarzystwa,
z którym czuł się mocno związany i w którym aktywnie działał do końca swojego życia.
Będzie nam brakowało Jego twórczej obecności.


 Kierownik i Pracownicy Katedry i Zakładu Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej WUM

Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter