Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Non Omnis Moriar

It is with deep sorrow and sadness that we have received the information of the passing away of

Nicholas Senatore

a fifth year student

of the Second  Faculty of Medicine with the English Division
and the Physiotherapy Division at our University.

We would like to offer the family and relatives our heartfelt condolences.


The Rector, the Senate, the students

and the whole academic community of the Medical University of Warsaw

It is with great sadness and heavy hearts that we announce the sudden passing of 

Nicolas Senatore 

A talented and gifted student of medicine at the Second Faculty of Medicine with the English Division and the Physiotherapy Division at the Medical University of Warsaw.

We share the grief in this time of bereavement with deepest sympathy, and offer our heartfelt condolences to the family, friends and colleagues.

Dean of the II Faculty of Medicine, Deputy Dean for English Division, Deputy Deans, Students and the entire academic community of the II Faculty of Medicine, Medical University of Warsaw

In Loving Memory Of Our Dear Friend and Colleague

Nicolas Senatore 
1993 - 2018

Words fall short for expressing our sorrow for the loss of a bright student who touched so many lives. We would like to convey our sincere condolences and deepest sympathy to the family, relatives and friends.

His presence will be missed, but the tribute will live on in the trail of beautiful memories he left behind.

The English Division Student Government, Students and Community of the English Division of Medical University of Warsaw

Rektor, Senat i cała społeczność akademicka
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

ze smutkiem przyjęli wiadomość o śmierci

prof. dr. hab. med. Zbigniewa Olejnika

związanego z naszą Uczelnią w latach 1952-1995,
Kierownika Kliniki Chorób Zakaźnych dla Dorosłych w latach 1980 – 1995,
Dyrektora Instytutu Chorób Zakaźnych i Pasożytniczych.

Pan Profesor był odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia,
Złotym Krzyżem Zasługi i Nagrodami Ministra Zdrowia i JM Rektora.

Żegnamy wybitnego Lekarza,
znakomitego Naukowca i Nauczyciela akademickiego,
cenionego Członka społeczności akademickiej,
Przyjaciela wielu roczników studentów.

Rodzinie i Bliskim Pana Profesora przekazujemy wyrazy współczucia i wsparcia.

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci  

Pana

prof. dr. hab. med. Zbigniewa Olejnika

Bliskim Pana Profesora
składamy wyrazy głębokiego współczucia  

Dziekan, Rada Wydziału oraz cała Społeczność Akademicka
 II Wydziału Lekarskiego
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

[ kontakty ] [ redakcja serwisu ]
feedback
feedback