Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

XIII Konferencja Naukowa I Wydziału Lekarskiego

15 maja 2018 roku w Sali konferencyjnej Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego odbyła się XIII Konferencja Naukowa I Wydziału Lekarskiego poświęcona problematyce chorób sercowo-naczyniowych. Gościem honorowym sympozjum był prof. Fausto J. Pinto – Dziekan Wydziału Medycznego University of Lisbon.

Gospodarzem konferencji był Dziekan I Wydziału Lekarskiego prof. Paweł Włodarski. Władze naszej Uczelni reprezentowali JM Rektor - prof. Mirosław Wielgoś, prof. Barbara Górnicka – Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia, prof. Jadwiga Turło – Prorektor ds. Nauki i Transferu Technologii. Przybyli członkowie władz dziekańskich I Wydziału Lekarskiego: prof. Agnieszka Cudnoch-Jędrzejewska – Prodziekan ds. Studenckich I, II i III roku, prof. Krzysztof Czajkowski – Prodziekan ds. Studiów Licencjackich i Magisterskich, prof. Lidia Rudnicka – Prodziekan ds. Nauki, dr hab. Przemysław Kunert – Prodziekan ds. Przewodów Doktorskich, a także m.in. prof. Katarzyna Życińska – Przewodnicząca Uczelnianego Kolegium Studiów Doktorskich, Kierownik Katedry i Zakładu Medycyny Rodzinnej, prof. Grzegorz Opolski – Kierownik I Katedry i Kliniki Kardiologii, prof. Jacek Malejczyk – Kierownik Katedry i Zakładu Histologii i Embriologii oraz grono nauczycieli akademickich, doktorantów i studentów zainteresowane poruszaną tematyką.

Rozpoczynając konferencję Dziekan prof. Paweł Włodarski poprosił zebranych o uczczenie minutą ciszy pamięć prof. Jerzego Szczerbania – Rektora Akademii Medycznej w Warszawie w latach 1979-1981, którego pogrzeb odbywał się tego dnia.   

Dziekan przywitał uczestników i prelegentów, a w sposób szczególny gościa honorowego prof. Fausto J. Pinto – Dziekana Wydziału Medycznego University of Lisbon, Kierownika Cardiology Department oraz Heart and Vascular Department w Santa Maria University Hospital, Dyrektora Lisbon Cardiovascular Institute, a w latach 2014-2016 Prezydenta European Society of Cardiology. Dziekan prof. Paweł Włodarski przypomniał, że celem organizowanej od 2006 roku konferencji wydziałowej jest prezentacja najważniejszych zdobyczy naukowych pracowników I Wydziału Lekarskiego osiągniętych w mijającym roku akademickim. Podkreślił, że z uwagi na różnorodny wachlarz tematyczny i dużą liczbę prowadzonych na Wydziale badań w tym roku Komitet Organizacyjny Konferencji, złożony z członków Kolegium Dziekańskiego I Wydziału Lekarskiego, postanowił tegoroczne sympozjum poświęcić tematyce chorób sercowo-naczyniowych.

Rektor prof. Mirosław Wielgoś przedstawił najważniejsze informacje świadczące o randze i wysokiej pozycji naukowej I Wydziału Lekarskiego. Poinformował, że zgodnie z najnowszym rankingiem, w pierwszej 20. aż 15 naukowców reprezentuje najstarszy Wydział Uczelni. Dodał również, że 6 jednostek Wydziału kierowanego przez prof. Pawła Włodarskiego, znalazło się w pierwszej 10. rankingu Uczelni opracowanego na podstawie Ankiety naukowo-dydaktycznej za rok 2017, a wśród liderów jednostek zatrudniających powyżej trzech pracowników etatowych, w których aktywność naukowa była najwyższa, znalazły się: Zakład Medycyny Ratunkowej, Zakład Genetyki Medycznej, Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej i Immunologii Klinicznej Wieku Rozwojowego, Zakład Immunologii Klinicznej, Zakład Immunologii oraz Klinika Pediatrii.

Ponadto JM Rektor zwrócił uwagę, że 32 jednostki I Wydziału Lekarskiego prowadzi 120 grantów naukowych o łącznej wartości ponad 115 milionów złotych, a liderami wśród zdobywców grantów są: Zakład Immunologii (23 granty o łącznej wartości blisko 50 mln złotych), Katedra i Zakład Histologii i Embriologii (10 grantów), Zakład Genetyki Medycznej (10 grantów). Poinformował również, że w 43 jednostkach I Wydziału Lekarskiego prowadzone są mini-granty opiewające na wartość blisko 350 tysięcy złotych, a w 20 jednostkach realizowanych jest 31 projektów prowadzonych przez młodych naukowców i doktorantów o łącznej wartości niemal 800 tysięcy złotych. Na zakończenie Rektor prof. Mirosław Wielgoś zachęcał wszystkich do składania wniosków grantowych oraz publikowania prac w prestiżowych czasopismach naukowych.

Podczas I sesji naukowej zaprezentowali się:

  • prof. Fausto J. Pinto – „New frontiers in cardiovascular medicine”,
  • prof. Agnieszka Cudnoch-Jędrzejewska (Kierownik Zakładu Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej) – „Apelin in cardiovascular diseases: pathological significance and therapeutic”,
  • dr hab. Tomasz Mazurek (I Katedra i Klinika Kardiologii) – „Pericoronary adipose tissue: predictor, key player or novel therapeutic target in obesity-related coronary atherosclerosis”.

Na sesję II złożyły się kolejne trzy prezentacje:

  • prof. Zbigniew Gaciong (Kierownik Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii) – „Rozwój wiedzy na temat patogenezy i leczenia nadciśnienia tętniczego”,
  • dr hab. Marcin Grabowski (I Katedra i Klinika Kardiologii) – „Innowacyjne technologie w elektroterapii serca”,
  • lek. Michał Kowara (I Katedra i Klinika Kardiologii) – „Powstanie, rozwój i destabilizacja blaszki miażdżycowej – w sieci szlaków molekularnych”.

Cezary Ksel
Biuro Prasowe

Fot.: Michał Teperek
Dział Fotomedyczny WUM

001.jpg
002.jpg
003.jpg
004.jpg
005.jpg
006.jpg
007.jpg
008.jpg
009.jpg
010.jpg
011.jpg
012.jpg
013.jpg
014.jpg
015.jpg
016.jpg
017.jpg
018.jpg
019.jpg
020.jpg
021.jpg
022.jpg
023.jpg
024.jpg
025.jpg
[ kontakty ] [ redakcja serwisu ]
feedback
feedback
feedback
feedback