Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Sympozjum „Chirurgia trzustki u dzieci”

6 października br. w Samodzielnym Publicznym Dziecięcym Szpitalu Klinicznym odbyło się Sympozjum poświęcone chirurgii trzustki u dzieci. Wydarzenie zostało objęte patronatem JM Rektora WUM – prof. Mirosława Wielgosia.

W imieniu gospodarzy, uczestników konferencji powitał prof. Andrzej Kamiński - kierownik Kliniki Chirurgii Dziecięcej WUM, która była organizatorem wydarzenia wraz Fundacją - Akademia Esculap.

Do zgromadzonych zwróciła się także reprezentująca JM Rektora - prof. Barbara Górnicka – Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia. Dziękując za zorganizowanie Sympozjum, podkreśliła wagę i znaczenie jego tematu. Wszystkim biorącym udział spotkaniu życzyła uzyskania wiedzy, która zostanie wykorzystana w ich pracy.

Na Sympozjum złożyły się trzy sesje, podczas których wybitni eksperci z Polski i zagranicy  podzielili się wiedzą na temat najnowszych trendów w leczeniu chorób trzustki. Wiele uwagi poświęcono  technicznym aspektom chirurgii trzustki oraz leczeniu endoskopowemu i nieoperacyjnemu. Omówiono również tematy związane z postępowaniem okołooperacyjnym i wskazaniami do leczenia operacyjnego w chorobach trzustki u dzieci.

 

 

Fot. Jarosław Oktaba
Dział Fotomedyczny WUM

1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg
6.jpg
7.jpg
8.jpg
9.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
13.jpg
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube