Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Rozbudowane Centrum Symulacji Medycznych w szpitalu na Banacha otwarte

28 września br. w SP Centralnym Szpitalu Klinicznym, na terenie II Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii, odbyło się otwarcie rozbudowanego Centrum Symulacji Medycznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Powstanie wysokospecjalistycznego Centrum pozwoli na podniesienie skuteczności i jakości praktycznego nauczania studentów już od roku akademickiego 2017/2018.

W otwarciu udział wzięli: reprezentujący JM Rektora – prof. Barbara Górnicka – Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia oraz prof. Krzysztof J. Filipiak – Prorektor ds. Umiędzynarodowienia, Promocji i Rozwoju. Obecni byli również: prof. Piotr Małkowski – Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu, prof. Dorota Olczak-Kowalczyk – Prodziekan ds. dydaktyczno-wychowawczych Wydziału Lekarsko-Dentystycznego, prof. Rafał Krenke - Prodziekan ds. Studenckich IV, V i VI roku I Wydziału Lekarskiego, mgr Dorota Gawrońska-Wójcik – Zastępca Kanclerza, mgr Wojciech Starczyński – Zastępca Kanclerza ds. Inwestycji, dr hab. Marcin Grabowski – Zastępca Dyrektora SP CSK ds. Medycznych, Michał Cegiełkowski – Koordynator Pionu ds. Umiędzynarodowienia, Promocji i Rozwoju oraz kierownicy jednostek Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Gości przywitał dr Grzegorz Niewiński – kierownik II Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii, który podkreślił, że rozbudowane ośrodka symulacji WUM na terenie szpitala to efekt ogromnego wysiłku i wspólnej pracy obu jednostek. Następnie oddał głos Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia – prof. Barbarze Górnickiej, która podziękowała mgr Ewie Marzenie Pełszyńskiej za udostępnienie miejsca na terenie szpitala oraz dr. Grzegorzowi Niewińskiemu za użyczenie części kierowanej przez niego kliniki. Wyraziła również wdzięczność dla Kierownika Merytorycznego Projektu CSM - Marcina Kaczora za jego wkład w powstanie Centrum oraz za to, że dołożył starań, aby rozpoczęło nauczanie już od najbliższego roku akademickiego. Na koniec podkreśliła, że dzięki zaangażowaniu w realizację projektu, Centrum Symulacji Medycznych będzie dobrze służyć studentom WUM, wyposażając ich w wiele praktycznych umiejętności.

Kierownik Projektu zaprezentował zebranym założenia projektu oraz jego ideę - lepsze przygotowanie kliniczne oraz przygotowanie do wykonywanie wysokospecjalistycznych zabiegów, w szczególności - inwazyjnych. Podkreślał, że nauczanie metodą symulacji ma szereg zalet: przede wszystkim nie szkodzi pacjentom, pozwala na wielokrotne przećwiczenie procedury, aż do jej właściwego opanowania oraz redukuje zdarzenia niepożądane. Następnie zaprosił gości na zwiedzenie Centrum.

Na CSM składają się obecnie: 3 sale wysokiej wierności z salami debriefingowymi: sala porodowa, sala operacyjna oraz sala szpitalnego oddziału ratunkowego oraz 4 sale niskiej wierności w tym jedna z aparatem USG. Wyposażone są w 5 symulatorów wysokiej wierności: symulator rodzącej, symulator dziecka 5-letniego, symulator niemowlęcia, 2 symulatory dorosłego mężczyzny, aparat do USG, fantomy do nauki  podstawowych i zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych oraz trenażery do nauki umiejętności technicznych, m.in.: udrażniania dróg oddechowych, drenażu opłucnej, wkłuć obwodowych u dzieci i dorosłych, czy cewnikowania pęcherza moczowego.

Wyposażenie SM zostało sfinansowane w ramach projektu pn.: „Wdrożenie Programu Rozwojowego w oparciu o Centrum Symulacji Medycznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego”, dotowanego z Funduszy Europejskich. Celem wspomnianego projektu jest modyfikacja programu kształcenia, kładąca nacisk na większą rolę dydaktyki metodą symulacji, a także docelowo wybudowanie nowoczesnego, wieloprofilowego centrum symulacji medycznych. To pierwszy etap rozwoju CSM WUM. Finalnie ma powstać samodzielny budynek Centrum, wyposażony w 6 sal symulacji wysokiej wierności, 10 sal symulacji niskiej wierności i 12 sal dydaktycznych, w tym: sala do ćwiczeń umiejętności pielęgniarskich, sala do ćwiczeń umiejętności położniczych, a także sala nauki umiejętności stomatologicznych.

 

Fot. Michał Teperek
Dział Fotomedyczny WUM

001.jpg
002.jpg
003.jpg
004.jpg
005.jpg
006.jpg
007.jpg
008.jpg
009.jpg
010.jpg
011.jpg
012.jpg
013.jpg
014.jpg
015.jpg
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube